داستان شرق حلب و چهره‌های انقلابی که در آن شهر بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ مبارزه کردند اغلب کاملاً مورد غفلت واقع می‌شود..

12 ژانویه 2017
لوبنا مری / مترجم: مهتاب دهقان
منبع ترجمه فارسی
زمانه
https://www.radiozamaneh.com/321892?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+radiozamaneh%2Fcom+%28%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%29
منبع انگلیسی:

https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/1/12/aleppos-forgotten-revolutionaries

در میان خبرنگاران و در رسانه‌های اجتماعی اغلب به روایتی برمی‌خورم که بر نقش رژیم اسد در مبارزه با سازمان‌های افراطی و جنگ‌طلب نظیر القاعده تاکید می‌کند.