150 روشنفکر،  هنرمند،  استاد دانشگاه، و روزنامه نگار سوری که خود را سکولار و مدافع دموکراسی می دانند در این بیانیه علیه رژیم اسد و جهادگرایان و دخالت نظامی روسیه،  آمریکا، ایران و کلیه قدرت های امپریالیستی موضع گرفته اند.

21 سپتامبر 2016

منبع:

https://www.thenation.com/article/syrian-writers-artists-and-journalists-speak-out-against-us-and-russian-policy/