سوریه، ایران، داعش و آرمان عدالت اجتماعی: گفتگویی با یاسین الحاج صالح

۹ خرداد ۱۳۹۴ منبع:  سایت زمانه “یک روشنفکر برجسته سوری: لزوم درک پیوند سیاست های امپریالیستی دولت ایران با ستمگری آن در داخل" http://www.radiozamaneh.com/221018 یاسین الحاج صالح یک روشنفکر برجسته‌ی سوری و زندانی سیاسی سابق است که از آغاز انقلاب سوریه...

read more

بورژوازی سوری و انقلاب مردم

نویسنده:  غیاث نعیسه تاریخ انتشار:  ژانویه 2014 منبع: http://revleftcurrentsyria.com/articles-and-statements-in-english/the-syrian-bourgeoisie-and-the-peoples-revolution/ چکیده:  در این مقاله، غیاث نعیسه، عضو  سازمان جریان چپ انقلابی در سوریه،  استدلال می کند که ایده...

read more