پیکار برای سوسیالیسم دموکراتیک در خاورمیانه: گفت‌وگوی «پروبلماتیکا» با جوزف ضاهر

آوریل 13  2016 مترجم: عباس شهرابی فراهانی منبع:  تارنمای پروبلماتیکا در ایران http://problematicaa.com/daherinterview/       مقدمه‌ی پروبلماتیکا: جنبش‌های توده‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ها و ناکامی‌هایشان، دورنماها و امکان‌های...

read more

نظرات روشنفکران ایرانی درباره ی دخالت نظامی ایران در سوریه

در تاریخ 2 آذر 1394  تارنمای زمانه صفحه ی ویژه ای را به موضوع  "جنگ در منطقه و مسئولیت ایران در بحران سوریه"  اختصاص داد و نظرات جمعی از روشنفکران ایرانی و غیر ایرانی را  منتشر کرد. در طی ماه های بعد نیز زمانه مقالات جدیدی را به این پرونده ی ویژه...

read more

سوریه، ایران، داعش و آرمان عدالت اجتماعی: گفتگویی با یاسین الحاج صالح

۹ خرداد ۱۳۹۴ منبع:  سایت زمانه “یک روشنفکر برجسته سوری: لزوم درک پیوند سیاست های امپریالیستی دولت ایران با ستمگری آن در داخل" http://www.radiozamaneh.com/221018 یاسین الحاج صالح یک روشنفکر برجسته‌ی سوری و زندانی سیاسی سابق است که از آغاز انقلاب سوریه...

read more

بورژوازی سوری و انقلاب مردم

نویسنده:  غیاث نعیسه تاریخ انتشار:  ژانویه 2014 منبع: http://revleftcurrentsyria.com/articles-and-statements-in-english/the-syrian-bourgeoisie-and-the-peoples-revolution/ چکیده:  در این مقاله، غیاث نعیسه، عضو  سازمان جریان چپ انقلابی در سوریه،  استدلال می کند که ایده...

read more