در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، مراسمی  به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، با حضور جمعی از فعالین کارگری، بازنشستگان، معلمان، نویسندگان و شعرا، هنرمندان، فعالین حقوق کودک، جمعی از خانواده های دادخواهی و فعالین حقوق زنان و با حضور افتخاری منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی برگزار شد. 

متن ذیل توسط یکی از شرکت کنندگان در این برنامه  تهیه شده است.

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن

   ستم بر زنان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جنسیتی ک ماحَصَلِ ظهور جامعه‌ی طبقاتی است و به تَبع آن نظام سرمایه داری، روز به روز گسترش می‌یابد.

مناسبات سرمایه داری و در پی آن جامعه‌ی مردسالار حقوق نابرابربرای زنان رقم زده است. و زنان بی‌شماری قربانی این تبعیض‌ها گشته و می‌شوند.

 اولین قربانیان جنگ، زنان هستند، که یا آواره می‌گردند و یا به اسیری گرفته شده و به بردگان جنسی تبدیل می‌شوند، نمونه‌ی بارز آن دختران کرد و ایزدی در جنگ داعش، دختران نوجوان دانش آموز توسط بوکوحرام، تجاوز به آورگان زن سوری در ارودگاه مرزی بین سوریه و ترکیه است.    

اولین گروه بیکاران در بحران‌های اقتصادی، زنان می‌باشند و اگر سرپرست خانوار باشند، راهی جز فروش تن خود نمی‌ماند. افزایش زنان کارتن خواب یکی از نمودهای بارزاین استثمارو نابرابری است.

زنان در مناسبات سرمایه‌داری تبدیل به  نیروی کارارزان  در چرخه‌ی تولید و در چرخه‌ی صنعت سکس و پرنوگرافی گردیده‌اند.

زنان درزیر ساختارهای نظام سرمایه‌داری و مردسالارانه، با وجود مبارزات بی امان  خود، هنوز به تساوی حقوق‌ حقه‌شان دست نیافته‌اند.

سنت، مذهب و آئین‌های اجتماعی زنان را در چنبره‌ی خود اسیرنموده‌است و برکالایی بودن‌اش مهرتایید زده‌‌است.

ما زنان در آستانه 110 سالگی گرامی داشت این روز آگاه‌تر از گذشته، مطالبات به حق خود را خواهانیم:

 1. لغو قانون کودک همسری، در کمتر از 5 سال بیش از صدها کودک زیر 10 سال به عقد رسمی مردان در آمده اند.
 2. حق انتخاب درپوشش،( هر انسانی مالک تن و بدن خود است) لغو حجاب اجباری
 3. مزد برابر وپایان دادن به استثمارزنان در مناسبات سرمایه‌داری
 4. 4-    کارخانگی، این خشونت پنهان باید از دوش زنان برداشته شود.
 5. لغو قوانین تبعیض آمیز، در طلاق، حضانت فرزند، تقسیم دارایی به هنگام طلاق، حق اخذ پاسپورت، حق ثبت شناسنامه برای فرزند.
 6. حق انتخاب رشته تحصیلی و حضور در ورزشگاه‌ها
 7. حق ایجاد تشکل برای طرح خواسته‌ها و پیگیری مطالبات .
 8. حمایت از زنان سرپرست خانوار با ایجاد اشتغال، مسکن، بیمه رایگان درمان و تحصیل رایگان برای فرزندان شان.
 9. آزادی زنان از زندان‌ها که به دلیل حمایت از حقوق بشر، کارگر، کودکان کار، دفاع از دختران انقلاب  دربند می باشند.
 10. حق تجمع و اعتراض در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌های به حق، بدون تهدید و دستگیری.
 11. ثبت 8 مارس در تقویم رسمی کشور به عنوان روز جهانی زن.
 12. رفع تمامی قوانین تبعیض جنسیتی.