در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، مراسمی  به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، با حضور جمعی از فعالین کارگری، بازنشستگان، معلمان، نویسندگان و شعرا، هنرمندان، فعالین حقوق کودک، جمعی از خانواده های دادخواهی و فعالین حقوق زنان و با حضور افتخاری منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی برگزار شد. 

متن ذیل توسط یکی از شرکت کنندگان در این برنامه  تهیه شده است.

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن

   ستم بر زنان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جنسیتی ک ماحَصَلِ ظهور جامعه‌ی طبقاتی است و به تَبع آن نظام سرمایه داری، روز به روز گسترش می‌یابد.

مناسبات سرمایه داری و در پی آن جامعه‌ی مردسالار حقوق نابرابربرای زنان رقم زده است. و زنان بی‌شماری قربانی این تبعیض‌ها گشته و می‌شوند.

 اولین قربانیان جنگ، زنان هست�