ما ابزار نیستم، ما انسانیم:  نظرات یک فمینیست سوسیالیست ایرانی

ما ابزار نیستم، ما انسانیم: نظرات یک فمینیست سوسیالیست ایرانی

امروز نیاز زنان در ایران آزادی مکانیکی از بند روسری و چادر و هرگونه پوشش و نیز حقوق مدنی سلب شده آنها میباشد و همین آزادی که در جوامع پیشرفته عادی است در جوامع خاورمیانه نیازی مثل نفس کشیدن است و وقتی با گسترش تطاهرات محقق و اقناع شود از خود فرا خواهد رفت وچه درایران...

read more
ظهور، افول و بازگشت فمینیسم مارکسیستی

ظهور، افول و بازگشت فمینیسم مارکسیستی

کتاب مارکس درباره‌ی جنسیت و خانواده نوشته‌ی هِتِر. براون (2012) اخیراً توسط فرزانه راجی و فریدا آفاری ترجمه شده و توسط نشر شیرازه در تهران منتشر شده است. ، مقاله‌ی حاضر مقدمه‌ی مترجمان است. این ترجمه در زمانی منتشر می‌شود که از یک سو زنان خاورمیانه با جنگ‌های منطقه‌ای...

read more
بیانیه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان در همراهی با اعتراض های خیابانی اخیر مردم ایران

بیانیه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان در همراهی با اعتراض های خیابانی اخیر مردم ایران

ما کنشگران علیه تبعیض و نابرابری مسئولیت خود می‌دانیم  که . . .  در خیابان و در فضای عمومی با همه گوناگونی این جنبش حاضر شویم و حقوق‌مان را مطالبه کنیم. 21 دی 1396 در یک سال گذشته روزی نبوده که جایی در این کشور شاهد اعتراضات آرام مردمی نباشد؛ کارگران به جان آمده از...

read more
زنان در سوریه مقاومت می‌کنند

زنان در سوریه مقاومت می‌کنند

زنان در سوریه با چالش‌های گوناگون مواجه هستند اما هنوز نیز به مبارزه علیه فاشیسم، امپریالیسم، و پدرسالاری ادامه می‌دهند. به استثنای زنان کرد سوری در شمال، عموما زنان از روایت‌های جریان اصلی درباره سوریه کنار گذاشته شده‌اند و به خاطر تمرکز بر مبارزه نظامی که هژمونی آن...

read more
تاملاتی در مورد کشتار همجنس گرایان در اورلاندو

تاملاتی در مورد کشتار همجنس گرایان در اورلاندو

شادی امین 13 ژوئن 2016 منبع: https://www.facebook.com/shadi.aminn/posts/10154274781209521 یادداشت تحریریه:   شادی امین، فمینیست و فعال برابری جنسیتی،  مسئول و هماهنگ کننده ی "شش رنگ"،  شبکه لزبین ها و تراجنسیتی های ایرانی در آلمان و نویسنده ی کتاب جنسیت ایکس است.  او...

read more

مشاهده ی زنان در انقلاب سوریه

نویسنده:  رزان غزاوی مترجم:  فریدا آفاری   این مقاله نخست در مارس 2014 در  Fabrikzeitung #299 توسط  Rote Fabrik  منتشر شد. http://www.rotefabrik.ch/_images/admin/zeitung/1394041288_fz_299_web.pdf  متن انگلیسی را  همچنین می توان...

read more