گفت و گوی سعید افشار از رادیو همبستگی با فریدا آفاری و سینا ذکاوت از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه
تاریخ مصاحبه:  8 اکتبر 2018

توسعه طلبی و مداخله جویی جمهوری اسلامی در سوریه

اگر موفق به باز کردن این لینک نشدید،  لطفا  اینترنت اکسپلورر یا مرورگر دیگری را امتحان کنید