کمون در روژاوا؟

نویسنده:الکس دی یانگ، سردبیر ژورنال سوسیالیستی گرنتزلوس در هلند و یکی از مدیران انستیتوی بین المللی برای پژوهش و آموزش در آمستردام. منبع: New Politics.  Volume XV, #4.  Winter 2016 مترجم:  آنتروپوس چکیده:  این مقاله به خاستگاه های حزب کارگران...

read more