اعلام دادخواهی و کیفرخواست زنان ایران علیه چهل سال شکنجه، بیحقوقی، آزار و اذیت جسمی و روانی، تجاوز جنسی و جنایتهای سازماندهی شده حکومتی
اسماعیل بخشی، شجاعانه و جسورانه از شکنجه هایی که در زندان جمهوری اسلامی شده بود پرده برداشت و دست به اقدامی زد که نه فقط به کیفر خواست و دادخواهی کارگران بلکه به جنبش دادخواهی و کیفرخواست عموم مردم ستمدیده ایران و زنان قوت بخشید.

حال من یک “زن” اعلام میکنم که در زندانی که چهل سال است جمهوری اسلامی برای جامعه ایران بخصوص زنان ایران ساخته است، من هم شکنجه شدم…

با کشیدن حجاب بر سرم به داخل یک سلول انفرادی فرستاده و شکنجه شدم…

به دلیل ایجاد رعب و وحشت در خیابانها، آزارهای خیابانی و شکنجه های روحی و روانی، با کوبیدن حجاب توسط پونز اکبر گنجی ها به سرم، و پرتاب سوزن