نامه ذیل از سوی جان رایمن و شریل زور،   دو فعال کارگری و سوسیالیست آمریکایی تهیه و توسط جمعی از فعالان بین المللی نیز امضا شده است.  اگر مایلید به جمع امضا کنندگان این نامه بپیوندید،  لطفا مستقیما با جان رایمن و شریل زور در  اوکلند سوسیالیست تماس بگیرید:

https://oaklandsocialist.com

1 دسامبر 2018

کود پینک گرامی:

 گروه شما  اخیرا اعلام کرده  که در حال برنامه ریزی سفری به ایران است. دلیل این سفر را “کمک به  حرکت  کشورهایمان در جهت احترام متقابل و صلح با یکدیگر و دوری گزینی  از خصومت و تهدید های نظامی” اعلام کرده اید.

ما سوسیالیست ها، به عنوان کسانی که از همبستگی با طبقه کارگر جهانی حمایت می کنیم،  طبیعتا با هر حمله و خشونت اقتصادی، سیاسی یا نظامی از سوی سرمایه داری آمریکا علیه ایران یا هر کشور دیگری مخالفت می‌کنیم. این مخالفت شامل تحریم های اقتصادی سیاسی و همچنین  هرگونه حمله احتمالی ارتش آمریکا به ایران می شود.  اما ما می پنداریم که مشکل صرفا  فقدان “احترام متقابل” بین دولت سرکوبگر آمریکا، و دولت کوچک تر، کم قدرت تر، اما در عین حال مهاجم،  سرکوبگر و سرمایه دار ایران نیست.

ما معتقدیم که مساله اصلی که  بحث و گفت و گو بین ایرانیان و آمریکاییان را می طلبد،  مساله سازماندهی و برقراری همبستگی متقابل بین طبقه کارگر و  مردمان ستم دیده  این  دو کشور است. این مساله با “احترام متقابل” بین “ملت” ها مغایرت دارد،  که در نهایت به معنی رابطه متقابل بین دولت هاست. هر توافقی بین دولت های آمریکا و ایران در واقع توافقیست برای غارت و سرکوب “مسالمت آمیز” مردم  جهان و از بین بردن محیط زیست جهانی.

ما بیم داریم  که سفر گروهیِ شما به ایران موجب  تسهیل نقش سرکوبگر دولت ایران شود . در اعلامیه خود نوشته اید که با «نمایندگان وزارت امور خارجه و پارلمان»  ملاقات خواهید کرد، یعنی با  نمایندگان رژیم.   نوشته اید که با تعدادی از دانشجویان و اساتید هم ملاقات خواهید کرد.   اما چه کسی تعیین می‌کند که شما با کدام اساتید و دانشجویان ملاقات می کنید؟  در نبود اطلاعات بیشتر درباره سفر شما، ما یقین داریم که رژیم ایران تعیین خواهد کرد که شما با کدام دانشجویان، اساتید و اشخاص دیگر دیدار خواهید کرد.  .

تصمیم شما مبنی بر دیدار  با نمایندگان رژیم ایران متناقض با  تحولاتیست که در یک سال اخیر در ایران روی داده است:

اعتصاب های کارگری متعدد و تظاهرات‌ سراسری از جمله  اعتصاب چهار هزار و پانصد کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه و همچنین  چهار هزار کارگر کارخانه فولاد اهواز.  برای اطلاعات بیشتر لطفا به  تارنمای  اتحادیه سوسیالیست‌های خاورمیانه رجوع کنید..

https://allianceofmesocialists.org/new-wave-of-strikes-protests-in-iran-need-solidarity-from-international-socialists-and-progressives/

اقلیت ملی عرب در جنوب ایران  دست به تظاهرات زده اند.  سرکوب خشونت بار این اعتراضات  شامل  دستگیری ها و حتی اعدام‌های دسته جمعی بوده است.  در یک سال گذشته دولت ایران تعدادی از زندانیان  سیاسی کرد را نیز اعدام کرده و روند اعدام ها ادامه دارد.

https://herald.report/iran-hangs-22-ahwazis-in-mass-executions/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/iran-hundreds-arrested-in-vicious-crackdown-on-ahwazi-arabs/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/iran-executions-of-three-iranian-kurds-an-outrage/

طی سال گذشته ما شاهد اعتراضات  شجاعانه زنان  در خیابانهای ایران علیه حجاب اجباری بوده ایم.  آنها نیز  سرکوب، دستگیر و زندانی شده اند.  دیگر فعالان فمینیست و  حقوقِ بشری مانندِ نسرین ستوده، نرگس محمدی، زینب جلالیان، گلرخ ایرأیی، آتنا دائمی و مردان فمینیست مانندِ فرهاد میثمی و آرش صادقی هنوز در زندان به سر میبرند. تعدادی از آنها هم اکنون در اعتصاب غذا به سر می برند.

رفتار‌های نژادپرستانه و مهاجر ستیز  دولت ایران با مهاجرین و پناهجویان افغانستانی  ادامه دارد.  آنها  از حقوق بدیهی محرومند  و تنها به مثابه نیروی کاری ارزان تر  دیده میشوند.

درپایان،  نقش عمده رژیم ایران در کشتار‌های دسته جمعی و پاکسازی‌های فرقه‌ای مذهبی در سوریه و همچنین مداخله‌های نظامی سیاسی ایران در عراق و لبنان را  خاطر نشان می کنیم.  .

ما بسیار نگرانیم زیرا در حالی که شما به دیدگاه‌های سرکوب گر و راست گرا ی دولت ایران گوش  فرا خواهید داد، هیچ برنامه مشخصی برای شنیدن صدای سرکوب شده و ترقی خواه  اپوزیسیون داخل ایران که در بالا به آن اشاره شد ندارید. این به آن معناست که سفر شما در نهایت مهر تاییدی بر سیاست‌های راست گرا، سرکوب گر و ارتجاعی رژیم ایران خواهد بود.

به رسمیت شناختنِ ماهیت واقعی رژیم ایران به آن معنا نیست که ما از رژیم سرمایه داری و امپریالیست آمریکا حمایت ‌کنیم. ما میتوانیم و می بایست از راه همبستگی با مبارزات  ستم دیدگان و استثمار شدگان در هر دو کشور  و در سراسر جهان،   با هردو رژیم  و هر رژیم سرکوب گر دیگری مخالفت ورزیم.   . دشمن دشمن ما لزوما دوست ما نیست.

امیدواریم که  در مورد برنامه سفر خود به ایران  تجدید نظر کنید. دوستان و متحدان اصلی ما ایرانیانی هستند که در داخل ایران علیه  رژیم ایران و امپریالیسم آمریکا مبارزه می کنند.  رژیمی  که حتا از رژیم ترامپ هم سرکوبگر تر باشد دوست و متحد  ما نیست.

به امید همبستگی بین المللی  طبقه کارگر و سوسیالیسم.

جان رایمن

منشی سابق شعبه 713  اتحادیه نجاران آمریکا و تهیه کننده تارنمای اولکند سوسیالیست

شریل زور

پرزیدنت سابق شعبه ی  444  اتحادیه کارمندان دولت های ایالتی آمریکا

حامیان:

Sina Zekavat, Alliance of Middle East Socialists;

Frieda Afary, producer of Iranian Progressives in Translation and member of Alliance of Middle Eastern Socialists;

Sarah Morken, former candidate, Tacoma City Council;

Reza Fiyouzat, independent writer;

Jason Pike, socialist/activist, Poland;

Art Francisco, member, Carpenters Local 30;

Irene Kellogg, member (retired) United Federation of Teachers, NYC;

Michael Karadjis, Western Sydney University, socialist and solidarity activist;

Ruth Riegler, editor;

Les Evanchick, human being;

Felipe Messeguer, Costa Rica;

Marilyn Kimmerling, member, Industrial Workers of the World;

Roger Silverman, West Ham Labour Party & Newham Momentum and member, National Education Union, Newham;

Jon Bekken, american Association of University Professors, Chair of the Faculty, Albright College;

NYC Syria Peace Vigil Group;

Mike Howells, New Orleans;

Dennis Brasky;

Johannes Waardenburg, historian, Italy;

Timothy Close, Retiree member, Ohio Association of Professional FireFighters

; Rohini Hensman, writer and researcher;

Yasser Munif, Emerson College;

Jason Schulman, co-editor, New Politics;

 Harald Etzbach, journalist/translator, Berlin;

 Dr Shon Meckfessel; 

Peter Bohmer, faculty in Political Economy, the Evergreen State College, Olympia, WA, IWW and United Faculty of Evergreen, and Economics for Everyone;

Steve Ongerth, IWW and Inland Boatmans Union, 

Javier Sethness, Family Nurse Practitioner and libertarian socialist.

Fatemeh Masjedi,  Iranian history scholar.

Mona Afary,  Iranian socialist psychologist.

Black Rose/Rosa Negra Anarchist Federation International Relations Committee

Sara Dehkordi, Manjanigh Collective (Iranian socialist collective, Berlin)

Earl Silbar, Retired teacher,  American Federation of State, County and Municipal Employees, Local 3506

Coalition for Peace, Revolution and Social Justice,  Los Angeles,  USA

منبع:

https://oaklandsocialist.com/2018/12/02/open-letter-to-code-pink/

اگر مایلید به جمع امضا کنندگان این نامه بپیوندید،  لطفا مستقیما با جان رایمن و شریل زور در  اولکند سوسیالیست تماس بگیرید:

https://oaklandsocialist.com

ترجمه فارسی این نامه نخست در تارنمای اخبار روز منتشر شد:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=90674