پیرو اطلاعیه تشکل های، کارگری، بازنشستگان، فرهنگیان و دانشجویان، روز چهارشنبه  اول ماه می در راستای اعتراضات مدنی و پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان و افزایش بیکاری،  در مقابل  مجلس شورا در خیابان بهارستان در  ساعت 10 صبح اقدام به تجمع گردید، تعداد تجمع کنندگان  حدود 200 تا 300 نفر ازتشکل‌های مختلف بودند.

تجمع کنندگان با دردست داشتن  عکس‌های کارگران زندانی و پلاکاردهایی با عناوینی همچون ، نان، کار، آزادی با شعار، دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند، کارگر زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، حقوق برابر حق مسلم ماست، درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید،  اعتراض خود را نسبت به وضعیت معیشتی اعلام می‌کردند.

در ساعت 10:30 نیروی انتظامی و سپس لباس شخصی‌ها که در میان تجمع کنندگان خود را جا داده  بودند،  به ناگهان به سوی تجمع کنندگان یورش بردند، یکی از زنان صف اول تجمع را به زمین انداختند و سپس اقدام به دستگیری جوانان و در پی آن افراد میان‌سال و حتی افرادی با سن‌های بالاهمراه با  ضرب و شتم شدید کردند، زنان با شعار بی‌شرف، بی‌شرف و هجوم به نیروانتظامی و لباس شخصی‌ها توانستند تعدادی ازدانشجویان را آزاد نمایند. هجوم  نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها و ضرب و شتم بقدری بود که تعدادی لنگه کفش و عینک طبی در کف پیاده‌رو رها شده بود.

سپس معترضین توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به سمت  میدان بهارستان رانده شدند، در پیاده‌رو به سمت میدان بهارستان مجددا حمله ورشدند  و تعداد دیگری از جوانان و نیز چند دختر را دستگیرکردند،  یکی از نیروهای انتظامی با بی‌سیم درخواست کمک از نسوان (پلیس زنان) برای دستگیری زنان شرکت کننده در تجمع کرد.

تجمع کنندکان که صفوف‌شان به هم ریخته بود به سمت میدان بهارستان ضلع جنوب غربی رفتند و شروع به شعاردادن کردن که درگیری شدیدی رخ داد  این درگیری به وسط خیابان کشانده شد که مردی حدود 70 ساله را به شدت مورد ضرب وشتم قرار دادند و  می‌خواستند به کلانتری میدان بهارستان ببرند اما یکی از زنان توانست با فریاد و بغل کردن آن فرد او را از دست مامورین نجات دهد.

آنچه که امروز حاکمیت در روزجهانی کارگر به نمایش گذاشت، بیانگر آن است که  هرتجمعی زین پس با خشونت بیشتری بدون توجه به سن شرکت کنندگان همراه خواهد بود.

مطابق آخرین خبرها، افراد بازداشتی به مقر دادستانی در میدان ارک منتقل شده اند. اسامی تکمیلی بازداشت شدگان به شرح زیر اعلام شده است:
رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، اسدلله سلیمانی، فرحناز شیری که از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد میباشند، کیوان صمیمی از اعضای کانون نویسندگان و کامیار فکور، مرداس طاهری، سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالویی، داود رفیعی، اسدلله سلیمانی.

یک فمینیست سوسیالیست

اول مه 2019