بیانیه 150 روشنفکر سکولار و دموکراتیک سوری علیه دخالت نظامی روسیه و آمریکا در سوریه

بیانیه 150 روشنفکر سکولار و دموکراتیک سوری علیه دخالت نظامی روسیه و آمریکا در سوریه

 150 روشنفکر،  هنرمند،  استاد دانشگاه، و روزنامه نگار سوری که خود را سکولار و مدافع دموکراسی می دانند در این بیانیه علیه رژیم اسد و جهادگرایان و دخالت نظامی روسیه،  آمریکا، ایران و کلیه قدرت های امپریالیستی موضع گرفته اند. 21 سپتامبر 2016 منبع:...
چرا فوکو با حمایت از خمینی،  فمینیست های ایرانی را نادیده گرفت؟

چرا فوکو با حمایت از خمینی، فمینیست های ایرانی را نادیده گرفت؟

معرفی کتاب فوکو و انقلاب ایران:  جنسیت و فریبندگی های اسلام گرایی.  ژانت  آفاری و کوین اندرسون.  انتشارات دانشگاه شیکاگو.  2005 نویسنده:  خاویر ست نس 18 سپتامبر 2016 منبع:...