در شرایطی که دولت های ایران و روسیه با عملیات نظامی خود در سوریه،  مردم بیگناه این کشور را قتل عام می کنند و هرگونه مخالفت با رژیم جنایتکار بشار اسد را  تروریسم می خوانند، همبستگی ایرانیان ترقی خواه با سوری های ترقی خواه وظیفه ای انسانی و امری حیاتیست.  فهرست ذیل که توسط استاد و فعال سوسیالیست  سوری،  جوزف ضاهر تهیه شده است،    نام های سازمان ها،  افراد و تارنماهای سوری  را در بر می گیرد که در داخل یا خارج سوریه  بر اساس احترام به حقوق بشر و اهداف دموکراتیک و سکولار با  رژیم اسد و  نیرو های جهادی و بنیادگرای مذهبی مخالفت می ورزند.  دست همکاری خود را به سوی این افراد و سازمان ها دراز کنید.   

اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی

 فهرست سازمان ها،  افراد و تارنماهای ترقی خواه و دموکراتیک سوری

جوزف ضاهر

20 دسامبر 2016

لطفا این فهرست را تا انتهای آن  (تارنمای ابراز) دنبال کنید.

 Al-Jumhurriya website,  Yassin al- Haj Saleh, Karam Nachar, Yassin Swehat

http://aljumhuriya.net

Women Now for Development: feminist organisation led by Samar Yazbeck  http://www.women-now.org/about-us-2/

Syrian Women Network http://swnsyria.org

White Helmets Humanitarian Organisation http://whitehelmets.tumblr.com

Raed Fares, Kafr Nabl

https://twitter.com/raedfares4?lang=en

Radio Fresh Kafr Nabl

https://www.facebook.com/Radio.Fresh.90.00FM/?pnref=story

Syrian Women for the Syrian Intifada – SANAD

https://www.facebook.com/Syria.SANAD/

The Working Group for Syrian Detainees

https://www.facebook.com/SyrianPoliticalDetainees/

Kurdish Arta Radio in Amouda

https://www.facebook.com/artaradio/?fref=ts

http://artafm.com/sites/default/files/About%20ARTA%20FM.pdf

http://www.kurdistan24.net/en/Analysis/b2cd5731-94cf-4181-94bf-debfa4208992/Syria%E2%80%99s-first-Kurdish-radio-station-burnt

Kurdistan 24

http://www.kurdistan24.net/en/ContactUs

Kurdish-Arab Fraternity Coordination Committee in Aleppo

https://www.facebook.com/SyriaBirati

The Fraternity (Birati) Foundation For Human Rights (Kurdish association)

http://fraternity-sy.org/ar/

Home

Kurdish-Arab Fraternity Coordination Committee

Kurd Watch, reports on Human Rights violations against Kurds in Syria (Recently stopped updating this site because of lack of funding).

http://www.kurdwatch.org

Yekiti Media (Kurdish)

https://en.yekiti-media.org

https://www.facebook.com/Yekitimedia/

Kurdish Question

http://www.kurdishquestion.com/index.php

The Creative Memory of the Syrian revolution

http://www.creativememory.org/?lang=en

SMART NEWS

https://smartnews-agency.com

Kesh Malek, activist group with Marcell Shehwaro, executive director

http://reliefweb.int/organization/kesh-malek

https://www.facebook.com/kesh.malek.syria

https://www.youtube.com/watch?v=r_TxsWn6ZeU

ANA Press

http://www.anapress.net/ar/

Inab Baladi (Local Grapes),

http://www.enabbaladi.net

Souriatna

http://www.souriatnapress.net

Violation Document Center in Syria

Home Page

UOSSM Medical Activities

http://www.uossm.org

Razan Ghazzawi’s blog

https://razanghazzawi.org

The Syrian Observatory for Human Rights         

syriahr.com

Raqqa Is Being Slaughtered Silently          

www.raqqa-sl.com/en//

Syria Deeply

https://www.newsdeeply.com/syria

The Syria Report     

syria-report.com

Syrian Network for Human Rights

sn4hr.org

Break the Sieges       

breakthesieges.org

Syrian Center For Policy Research

http://scpr-syria.org

Citizenship Movement

https://www.facebook.com/CitizenshipMovementMouwatana/

Joseph Daher’s blog, Syria Freedom Forever

http://www.syriafreedomforever.wordpress.com/

Leila al-Shami’s blog

https://leilashami.wordpress.com/author/leilashami/

Revolutionary Left Current in Syria

http://revleftcurrentsyria.com

Nader Attasi’s blog

https://darthnader.net/

Budour Hassan’s blog

https://budourhassan.wordpress.com/

Many Individuals and groups:

Mazen Darwish, Salameh Kaileh, Nahed Badawiyya, Shiyar Shiyar Khalil,  Shiyar Nayo, Ghayath Naissa, Akram Naissa, Yasser Munif, Marwan Othman…

Also see this list created by Ibraaz,  a forum on the Middle East and North Africa

http://www.ibraaz.org/publications/74