مقاله ی ذیل به قلم لیلا الشامی،  یکی از نویسندگان کتاب کشوری که می سوزد،  ما را فرا می خواند تا از مردم حلب و انقلابیون سوری حمایت کنیم.  او همچنین با صراحت به تضادهایی می پردازد که در فقدان کمک های مردمی همواره وخیم تر خواهد شد.  این مقاله نخست در وبلاگ لیلا الشامی منتشر شده است. 

نویسنده :  لیلا الشامی

August 11, 2016

Source:  Leila’s Blog

Breaking the siege of Aleppo