اسد چگونه به جهادگرایان یاری رساند؟

چگونه مظنونان مبدل به همدستان شدند پیتر نویمان منبع London Review of Books April 3, 2014 http://www.lrb.co.uk/v36/n07/peter-neumann/suspects-into-collaborators ترجمه ی عربی این مقاله در صفحه ی عربی  موجود است...

read more

پیکار برای سوسیالیسم دموکراتیک در خاورمیانه: گفت‌وگوی «پروبلماتیکا» با جوزف ضاهر

آوریل 13  2016 مترجم: عباس شهرابی فراهانی منبع:  تارنمای پروبلماتیکا در ایران http://problematicaa.com/daherinterview/       مقدمه‌ی پروبلماتیکا: جنبش‌های توده‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ها و ناکامی‌هایشان، دورنماها و امکان‌های...

read more

کمون در روژاوا؟

نویسنده:الکس دی یانگ، سردبیر ژورنال سوسیالیستی گرنتزلوس در هلند و یکی از مدیران انستیتوی بین المللی برای پژوهش و آموزش در آمستردام. منبع: New Politics.  Volume XV, #4.  Winter 2016 مترجم:  آنتروپوس چکیده:  این مقاله به خاستگاه های حزب کارگران...

read more

نظرات روشنفکران ایرانی درباره ی دخالت نظامی ایران در سوریه

در تاریخ 2 آذر 1394  تارنمای زمانه صفحه ی ویژه ای را به موضوع  "جنگ در منطقه و مسئولیت ایران در بحران سوریه"  اختصاص داد و نظرات جمعی از روشنفکران ایرانی و غیر ایرانی را  منتشر کرد. در طی ماه های بعد نیز زمانه مقالات جدیدی را به این پرونده ی ویژه...

read more

مشاهده ی زنان در انقلاب سوریه

نویسنده:  رزان غزاوی مترجم:  فریدا آفاری   این مقاله نخست در مارس 2014 در  Fabrikzeitung #299 توسط  Rote Fabrik  منتشر شد. http://www.rotefabrik.ch/_images/admin/zeitung/1394041288_fz_299_web.pdf  متن انگلیسی را  همچنین می توان...

read more