نظرات روشنفکران ایرانی درباره ی دخالت نظامی ایران در سوریه

در تاریخ 2 آذر 1394  تارنمای زمانه صفحه ی ویژه ای را به موضوع  "جنگ در منطقه و مسئولیت ایران در بحران سوریه"  اختصاص داد و نظرات جمعی از روشنفکران ایرانی و غیر ایرانی را  منتشر کرد. در طی ماه های بعد نیز زمانه مقالات جدیدی را به این پرونده ی ویژه...

read more

مشاهده ی زنان در انقلاب سوریه

نویسنده:  رزان غزاوی مترجم:  فریدا آفاری   این مقاله نخست در مارس 2014 در  Fabrikzeitung #299 توسط  Rote Fabrik  منتشر شد. http://www.rotefabrik.ch/_images/admin/zeitung/1394041288_fz_299_web.pdf  متن انگلیسی را  همچنین می توان...

read more

سوریه، ایران، داعش و آرمان عدالت اجتماعی: گفتگویی با یاسین الحاج صالح

۹ خرداد ۱۳۹۴ منبع:  سایت زمانه “یک روشنفکر برجسته سوری: لزوم درک پیوند سیاست های امپریالیستی دولت ایران با ستمگری آن در داخل" http://www.radiozamaneh.com/221018 یاسین الحاج صالح یک روشنفکر برجسته‌ی سوری و زندانی سیاسی سابق است که از آغاز انقلاب سوریه...

read more

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه 2015 – 11 اردیبهشت 1394

منبع: سایت اتحادیه آزاد کارگران ایرانhttp://www.etehadeh.com/?page=news&nid=4333 زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلهای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی...

read more

نقدی بر کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکتی

 فریدا آفاری   مقاله  ی حاضر در تاریخ 4 اکتبر 2015 در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران  در برلین ارائه شد.  این بررسی انتقادی پس از ارائه ی خلاصه ای از بحث ها و فاکت های  توماس پیکتی،  به تفاوت های عمده بین کتاب او و کتاب سرمایه...

read more

بورژوازی سوری و انقلاب مردم

نویسنده:  غیاث نعیسه تاریخ انتشار:  ژانویه 2014 منبع: http://revleftcurrentsyria.com/articles-and-statements-in-english/the-syrian-bourgeoisie-and-the-peoples-revolution/ چکیده:  در این مقاله، غیاث نعیسه، عضو  سازمان جریان چپ انقلابی در سوریه،  استدلال می کند که ایده...

read more

بیانیه ی اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی

بیانیه ی اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی 15 مارس 2016 پنج سال پس از آغاز انقلاب مردمی سوریه که  خواستار مردم سالاری و  رعایت حقوق بشر بود،   انقلابیون سوری توسط مجموعه ای از نیروها ی نظامی قتل عام شده اند.  از یک سو توسط حملات نظامی رژیم بشار اسد، رژیم ایران با ...

read more