بورژوازی سوری و انقلاب مردم

نویسنده:  غیاث نعیسه تاریخ انتشار:  ژانویه 2014 منبع: http://revleftcurrentsyria.com/articles-and-statements-in-english/the-syrian-bourgeoisie-and-the-peoples-revolution/ چکیده:  در این مقاله، غیاث نعیسه، عضو  سازمان جریان چپ انقلابی در سوریه،  استدلال می کند که ایده...

read more

بیانیه ی اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی

بیانیه ی اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی 15 مارس 2016 پنج سال پس از آغاز انقلاب مردمی سوریه که  خواستار مردم سالاری و  رعایت حقوق بشر بود،   انقلابیون سوری توسط مجموعه ای از نیروها ی نظامی قتل عام شده اند.  از یک سو توسط حملات نظامی رژیم بشار اسد، رژیم ایران با ...

read more