ترقی خواه ترین خواسته ها توسط زنان مطرح شده .  زنانی که با مردسالاری مخالفند و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از رهایی زن جدا نمی کنند. پیشبرد خیزش های سال 2019  مستلزم  پرداختن به  مبارزه برای رهایی زنان  و رابطه تنگاتنگ  آن با مبارزه علیه استثمار  و بیگانگی سرمایه داری است.  این چشم انداز  است که می تواند  مانند چراغ راهنمای ما عمل کند.

4 نوامبر 2019

موج کنونی  اعتراضات مردمی در عراق و لبنان همچون نسیمی خوش و چراغ امیدی برای منطقه و جهان است.  وجه برجسته ی این اعتراضات و خیزش هایی که امسال  در سودان و الجزایر پدیدار شده اند،   حضور زنان و جدا ناپذیری مبارزه برای عدالت اجتماعی از مبارزه علیه فرقه گرایی قومی مذهبی و دیگر اشکال فرقه گرایی و بنیاد گرایی مذهبیست.

خواسته های تظاهرکنندگان برای براندازی رژیم هایشان و چالشی که در برابر کلیه جناح های حاکمیت و قدرت های منطقه ای و جهانی قرار داده اند  گواه از  زنده بودن میل به دگرگونی ریشه ای در زندگی و کار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.  در لبنان زنان  در خط مقدم جبهه  موانعی  حفاظتی  برای حمایت از دیگر تظاهرکنندگان ایجاد کرده  و   شعارهای جنسیت باورانه و همجنس گرا ستیز را  محکوم کرده اند.   نماد اعتراضات در لبنان زنی  است که اسلحه گرم یک مرد را از دست او بیرون کشیده   و به زمین  افکنده.  در عراق   زنانی که علیه آزار جنسی و تجاوز اعتراض کرده اند اکنون مشارکت فعالی در مبارزه دارند.  در سودان،  در  تحصن علیه ارتش که در ماه ژوئن وحشیانه سرکوب شد،  نماد مبارزه یک زن بود.  زنان تظاهر کننده سودانی فعالانه بحث هایی پیرامون رهایی خود را پیش می بردند. در الجزایر،  تظاهرات توده ای ادامه دارند و در بر گیرنده زنان بسیاری اند  که نقش خوار و مطیع  تحمیل شده بر زنان انقلابی  پس از جنگ استقلال  را نمی پذیرند.

در کلیه مبارزات کنونی در منطقه،  ترقی خواه ترین خواسته ها توسط زنان مطرح شده .  زنانی که با مردسالاری مخالفند و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از رهایی زن جدا نمی کنند.

پیشبرد خیزش های سال 2019  مستلزم  پرداختن به  مبارزه برای رهایی زنان  و رابطه تنگاتنگ  آن با مبارزه علیه استثمار  و بیگانگی سرمایه داری است.  این چشم انداز  است که می تواند  مانند چراغ راهنمای ما عمل کند.

فمینیست های سوسیالیست در منطقه چگونه می توانند در این زمینه یاری رسانند؟ 

*کسانی که دولت هایشان مانند  قدرت های خرده امپریالیستی عمل می کنند موظفند با دخالت های این دولت ها در سوریه، لبنان، عراق، فلسطینن و یمن مخالفت کنند.  ما باید علیه دخالت های نظامی و سیاسی ایران در منطقه موضع بگیریم،  دست همکاری خود  را به سوی خواهران کرد  خود در روژاوا دراز کنیم که تحت حمله ترکیه و دیگر قدرت های منطقه ای  قرار گرفته اند،  همبستگی خود را با خواهران فلسطینی مان ابراز کنیم که هم علیه قتل های ناموسی و تجاوز جنسی سازماندهی  می کنند  و هم علیه استعمارگرایی اسرائیل،   دست همکاری خود را به سوی خواهران یمنی خود دراز کنیم که قربانیان مستقیم  جنگ عربستان سعودی علیه مردم یمن و همچنین حملات شبه نظامیان حوثی  اند،  گرسنگی می کشند  مورد تجاوز قرار گرفته و کشته می شوند.

*می توانیم در مورد  پرونده های زندانیان سیاسی فمینیست در سوریه ،  ایران،  ترکیه، عربستان سعودی،  مصر،  فلسطین، الجزایر، سودان، تونس، مراکش و  فمینیست های آماج حمله در افغانستان،  پاکستان و هند اطلاع رسانی کنیم.

*می توانیم  از زنان فقیر،   طبقه کارگر،  بی خانمان و مورد تبعیض نژادی قرار گرفته حمایت کنیم که به سبب تلاش برای تامین خود و خانواده هایشان مرعوب،  تنبیه و  زندانی می شوند.  این مسائل  را برجسته کنیم و علیه این برخوردها مبارزه کنیم.

* می توانیم راه های خلاقی برای حمایت از مبارزات مشترکمان علیه حجاب اجباری یا هرگونه قانون پوشش اجباری،  تبعیض شغلی و آموزشی،  بردگی زنان کارگر خانگی، آزار جسمانی،  جنسی،  تجاوز و  ختنه زنان بیابیم.    می توانیم خواهان پوشش های حمایتی اجتماعی،  حق سقط جنین،  حق طلاق و حضانت،  حقوق بارداری و مادری و حق سفر شویم.

*می توانیم جلسات بحث برای ارتقاء آگاهی زنان ترتیب دهیم و مفاهیمی در فمینیسم سوسیالیستی را بسط دهیم که به ما کمک خواهد کرد تا   بدیلی در برابر سرمایه داری،  جنسیت گرایی،  هم جنس گرا ستیزی و نژآدپرستی ارائه دهیم.

فمینیست های سوسیالیست در خارج از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز می توانند به شکل های متنوعی به ما یاری رسانند:

*ترتیب دادن جلسات و بحث هایی برای گفتگو پیرامون محتوای ایجابی مبارزات مشترکمان

*مخالفت با نقش امپریالیستی کشور خود  در منطقه

*اطلاع رسانی در مورد پرونده های زنان زندانی سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا

*دست کمک دراز کردن به سوی زنان پناهجو از خاورمیانه و شمال آفریقا و دادن پلاتفرمی به آنها که آزادانه  و در امنیت در مورد دلایل خروج اجباری خود از کشورشان صحبت کنند و توضیح دهند که  شرایط لازم  برای ایجاد  حس امینت برای بازگشت آنها به کشورشان  در صورت تمایلشان  چیست.  حمایت از زنان پناهجو که مایلند در کشور میزبان بمانند.

* بسط و پرورش  مفهوم فمینیسم سوسیالیستی،  چشم انداز آن از رهایی زن و بدیل سرمایه داری

در حال حاضر ما فرصتی تاریخی برای تقویت خیزش ها  و  اعتراضات مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داریم که با تظاهرات مردمی در سراسر جهان از شیلی  تا هائیتی و از چین تا روسیه همزمان شده اند.  از شما دعوت می کنیم که به  گفتگو و همبستگی لازم در این مورد  بپردازید.

در صورت تمایل به امضای این متن و شرکت در فعالیت های همبستگی  لطفا با اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه و شمال آفریقا تماس بگیرید.

[email protected]

 اسامی امضا کنندگان

Signatories: 

Abbas, Sara,  Scholar/activist, Sudan/U.S.A

Abubkr, Liemia Eljaili – Female Journalists network, Sudan

Abdelmoneim, Shadia , Feminist /Sudanese Communist Party

Afary, Frieda  librarian, translator, writer, producer of Iranian Progressives in Translation, member of Alliance of MENA Socialists,   U.S.A.

Afary, Mona,  psychologist, U.S.A.

Acuner, Derya,  Researcher, Italy/Turkey

Altun, Hakan Researcher, Germany

Ashrafi, Parvin,  Iranian socialist feminist, Canada

Arshadi, Shahrzad, documentary filmmaker, photographer,playwright, Canada

Avayeh Zan Magazine, Sweden

Azizoglu-Bazan, Münevver,  PhD candidate and activist of the Kurdish Women’s

Movement, Germany

Bitar, Lara, Independent media worker, Feminist, Beirut

Cagatay, Selin, Scholar/Activist,  Sweden/Turkey

Çakır, Pelin, activist/editor/humanitarian worker, Turkey

Ege, Elif, activist/scholar, Turkey

Ergün,  Özengül , Activist, Turkey

Fidel,  Raya, Information Science Professor Emerita, anti-Zionist Israeli, Radical Women, U.S.

Geghamyan, Hasmik , Educator and Lawyer with National Lawyers Guild.  Oakland, U.S.A.

Hancı, Şahika,  Feminist activist. Turkey

Hassan, Budour, Palestinian writer, Jerusalem

Hatoum, Raida,  feminist, Lebanon

Kateb,  Lara al,  Syrian socialist feminist and member of Alliance of MENA Socialists

Kalkan, Seher, Graphic Design, Feminist Aktivist, Turkey

Karimi, Fatemeh,  Women’s Rights and Minority Rights Activist, Europe

M.,Sina,  Researcher, U.S.A.

Mahmood, Nadia, co-founder of Aman Organization for Women and member of Worker Communist Party of Iraq,  Iraq

Masjedi, Fatemeh,  Iranian academic activist, member of Alliance of MENA Socialists,  Germany

Namazie,  Maryam, Spokesperson of Council of Ex-Muslims of Britain, One Law for All and Fitnah – Movement for Women’s Liberation in Iran, Iran/UK

Naggar, Samia El,  scholar/ feminist activist/ Sudan

Rajabi,  Afra, Iranian socialist feminist student and writer, member of Radical Women, U.S.

Rezaei, Roghayeh,  Iranian Scholar/ researcher at Ottawa University, Canada

Rostami, Soma,  Civil Rights Activist, Europe

Saki,, Özgül, teacher, Turkey

Sani, Ladan, Human Rights Advocate, U.S.A.

Sohaili, Bahar , Social media influencer, feminist and women rights activist,

Afghanistan

Sunay, Simlâ, ecofeminist architect, activist-researcher and author, Turkey.

Tevgera Jinên Azad (TJA) – Komisyona Diplomasiyê

Free Women’s Movement – Diplomacy Commission

Northern Kurdistan, Turkey

Üstündağ, Nazan, academic and activist, Berlin

Vakili,  Daliah, Researcher and activist,  Germany

Yılmaz,  Mürüvet , Turkey

Yur, Damla Research assistant and journalist, Turkey

Allies:

Barnes, Doug,  Freedom Socialist Party National Secretary, USA  – socialism.com

Bartter, Isabelle , Socialist feminist, U.S.A.

Bitu, Feminist Activist,  India

Brennan, Debbie, Radical Women,  Australia

Ceres,  Cássia – Executiva do PSOL/Belém-Pará e Coletivo Feminista Marielle Vive! Brazil

Chaffin, Suzete – Coletivo Feminista Marielle Vive! , Brazil

Coimbra,   Vera – Coletivo Feminista Marielle Vive! , Brazil

Cowden, Stephen, Assistant Professor of Social Work, Coventry University, U.K.

Dewan, Ritu, Vice President, Indian Society of Labour Economics. India.

Firmino,   Izabel – Executiva do SINTUFF/RJ , Brazil

Foster, Elea, feminist and activist, Greece

Freitas, Juliana  de– Oposição SIMPRO –DF , Brazil

Galvão, Nancy – Executiva do PSOL São Paulo, Brazil

Ghosh, Saswati, Academic and activist, Kolkata, India

Guiza, Sandra – Direção do SINTUFF/RJ, Brazil

Hensman, Rohini,   Writer, researcher and activist,  India

Holmstrom, Nancy,  Professor of Philosophy Emerita, Rutgers University – Newark, U.S.A.

Jacirene – Coordenação da Sub-Sede do SINTEPP Mde Baião/PA, Brazil

Kelkar, Govind,  Coordinator, ,  Executive Director of GenDev  Centre for Research and Innovation India

Leticia, Silvia – Coordenadora Geral do SINTEPP Belém-PA, Secretaria Executiva Nacional da CSP – Conlutas, e da Executiva Estadual do PSOL-PA, Brazil

Leung, Lam Chi, socialist activist and writer , Hong Kong

Luta Socialista/PSOL – Unidos Pra Lutar/CSP – Conlutas – Tendência Sindical
Coletivo Feminista Marielle Vive!

Lui ,  Julieta – Coordenação da Sub – Sede da Apeoesp São Carlos/São Paulo, Brazil

Mahajan,  Vandana, Independent feminist, India

Mandel, David,  Chapter leader, Jewish Voice for Peace,  National Lawyers Guild Member, Democratic Socialists of America, U.S.A.

Melampianaki, Zetta, feminist, socialist, and labor activist, Greece

Moss, Athena,  feminist and activist, Greece

Neves,   Jane – Vice – presidente do Sintect-Am, Brazil

Nery,   Emanuelly – Diretório Municipal do PSOL de São José dos Campos/São Paulo, Brazil

Palheta,   Dulcideia – Direção da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural da Amazônia (ADUFRA) , Brazil

Patel, Pragna,  Southall Black Sisters,  U.K.

Queiroz,  Santos de,  Fernanda – Luta Socialista – Melbourne, Austrália

Quiquivix,  Linda, PhD, community scholar, U.S.A.

Quirico, Monica, Historian, Turin, Italy

Räthzel, Nora, Department of Sociology, Umeå University, Sweden

Reiko Kato,  Nancy, Radical Women and AFSCME 3299 labor activist, U.S.A.

Reimann, John,  former recording secretary, Carpenters Local 713; editor, oaklandsocialist.com

Reis, Érica – Direção da Sub-Sede do SINDSAÚDE Baião-PA, Brazil

Sáenz, Charlotte Maria,  Core Faculty, School of Undergraduate Studies, California Institute of Integral Studies, U.S.A.

Selberg, Rebecca, senior lecturer in Gender Studies, Sweden

Seelhoff, Cheryl,  writer and activist, U.S.A.

Sodré ,  Miriam – Secretária Geral do SINTEPP BELÉM/Unidos Pra Lutar – PA, Brazil

Solimões, Andrea – Unidos Pra Lutar – Tendência Sindical, Brazil

Solimões,  Neide – Coordenadora Geral do SINTSEP-PA e Direção Nacional da Condsef, Brazil

Souza,  Joelma – Coordenação de Cultura e Lazer do SINTEPP BELÉM, Brazil

Thorne, Alison, Organiser, Freedom Socialist Party, Australia

Trindade, Zarah – Direção do PSOL/Belém – Pará e do Coletivo Feminstra Marielle Vive! , Brazil

Waldern, Barbara,  anti-imperialist activist, Canada

Wilde Botta, Emma,  socialist activist and writer, U.S.A.

Wind, Ella, NYU GSOC-UAW 2110, United States/Canada

Zuur, Cheryl, Former president AFSCME local 444, U.S.A.

Chinese Translation:

Posted by 中文馬克思主義文庫 on Thursday, November 21, 2019

 ترجمه یونانی:

https://www.elaliberta.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B2%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/5809-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE