در 30 ژوئن 2016 دولت اوباما توافق جدیدی را با دولت روسیه در مورد سوریه پیشنهاد کرد. توافقی مبنی بر تقویت  همکاری  نظامی بین این دو کشور  علیه داعش و القاعده  اما نه علیه رژیم فاشیستی اسد که نیم میلیون سوری را کشته.  این توافق مانع رشد جهادی ها یا جنگ در سوریه نخواهد شد.

به قلم جوزف ضاهر

9 ژوئیه 2016

چکیده:  در 30 ژوئن 2016 دولت اوباما توافق جدیدی را با دولت روسیه در مورد سوریه پیشنهاد کرد.    توافقی مبنی بر تقویت  همکاری  نظامی بین این دو کشور  علیه داعش و القاعده  اما نه علیه رژیم فاشیستی اسد که نیم میلیون سوری را کشته.   این توافق مانع رشد جهادی ها یا جنگ در سوریه نخواهد شد.  تنها  با تقویت نیروهای مردمی درون سوریه که هنوز به  اهداف انقلاب 2011  باور دارند  و با فرقه گرایی و نژاد پرستی مخالفند می توان به  رژیم اسد و نیروهای بنیادگرای اسلامی  پایان داد.

در عراق  نمی توان  داعش را  تنها با  کمک نیروهای نظامی  و خصوصا نیروهای نظامی مانند سپاه های فرقه گرا و  بنیادگرای شیعه متوقف کرد.  سپاه هایی  که یا از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند یا از سوی دولت فرقه گرای عراق  که از سوی ایران حمایت می شود.  این نیروها جمعیت سنی را از جامعه بیگانه گردانده  و جنبش های دمکراتیک و مردمی مخالف کل رژیم بورژوا و فرقه گرا را سرکوب کرده اند.  مبارزه ی صرفا نظامی با داعش کافی نیست.  بدون پرداختن به شرایط اجتماعی-اقتصادی و سیاسی که داعش را آفریده و رشد آن را امکان پذیر ساخته،  داعش دوباره به شکلی دیگر پدیدار خواهد شد.

دگرگونی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی که بتواند ریشه های داعش را خشک کند  در نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست.  یک دگرگونی انسان باور سوسیالیستی و انقلابی لازم است

منبع:

  http://peacenews.org/2016/07/10/war-daech-military-strategy-doomed-political-failure/